REALIZACIJA ČASOVA TERENSKE NASTAVE-NASTAVNI PREDMET HISTORIJA

Dana 16.februara 2022.godine/srijeda/učenici II4 odjeljenja,grupa A su organizovano i u pratnji predmetne profesorice Šejle Vojniković posjetili važne historijske institucije našeg grada a to su: Vijećnica, Inat kuća i Muzej grada Sarajeva.Tom prilikom učenici su se upoznali sa značajem Sarajevske Vijećnice , koja je izgrađena u austro-ugarskom periodu kao zgrada tadašnje uprave i gradske administracije grada Sarajeva.Potom je postala Nacionalna i univerzitetska biblioteka BiH , a razorena u toku opsade Sarajeva u avgustu 1992.god.Učenici su upoznati i sa rekonstrukcijom Vijećnice do njenog ponovnog otvaranja u maju 2014. godine kao i sa arhitekturom ove važne institucije.Nakon posjete Vijećnice učenici su obišli i Inat kuću, objekat koji se nalazi preko puta Vijećnice,gdje su se upoznali sa načinom izgradnje ove kuće,te arhitekturom objekta koji potiče iz osmanskog perioda.Takođe učenici su obišli most Latinska ćuprija/Principov most gdje je sarajevskim atentatom počeo I svjetski rat, te su posjetili i Muzej grada Sarajeva gdje se nalaze eksponati iz perioda sarajevskog atentata . Učenici su uživali u posjetama .