Djeca -stubovi svijeta

U srijedu 1.11.2023. godine naši učenici Zara Špago, Anesa Halimić, Daris Goletić i Daniel Petrić učestvovali su na kongresu održanom od strane organizacije “Djeca-stubovi svijeta” u Parlamentu FBiH. Cilj kongresa je da ukaže na potrebu njegovanja univerzalnih ljudskih vrijednosti, prava mladih na kojima počiva budućnost društva, da žive i odrastaju u slobodnom i zdravom okruženju, u okrilju zdrave porodice, škole i društva općenito, kao i da vlastitim primjerom i marljivim zalaganjem ukazuju na vrijednosti lijepog odgoja, obrazovanja i svevremene potrebe da čovjek u svakoj situaciji treba da ostane – čovjek. Naši učenici su su naučili mnogo, upoznali nove prijatelje i stekli nova neprocjenjiva iskustva. Izrazili su nadu da će i naredne godine imati priliku učestvovati na kongresu.