Google classroom – upute za učenike PRVOG razreda

Google classroom – upute za učenike PRVOG razreda

Srednja zubotehnička škola za potrebe online nastave koristi platformu Google for education.

Aplikacija koja se koristi kao virtuelna učionica je Google classroom. Google učionici možete pristupiti na dva načina:

  1. Ako koristite laptop/PC učionici možete pristupiti preko web adrese www.classroom.google.com
  2. Ako koristite pametni telefon/tablet sa Play store skinete i instalirate aplikaciju Google classroom

Da bi pristupili ovoj platformi za svakog učenika je kreiran korisnički nalog koji je oblika prezime.ime.2022@szs.edu.ba  (npr. učenik Dževad Đindović ima korisnički nalog djindovic.dzevad.2022@szs.edu.ba. NAPOMENA: Korisnički nalog ne sadrži kvačice kod slova č,ć š, đ, ž), a lozinka je Sarajevo2022. Nakon uspješne prijave obavezno promijeniti lozinku.

Kada pristupite učionici neophodno je da prihvatite zahtjeve od strane predmetnih profesora kako bi mogli pratiti predavanja. O korištenju nekih drugih aplikacija učenike će upoznati razrednik ili predmetni profesor.

U slučaju bilo kakvih poteškoća oko prijave obratite se našim administratorima na mail:

semsija.kulenovic@szs.edu.ba

haris.hamzic@szs.edu.ba.

Sretno.