Projekat „Siguran korak“

15. i 16.septembra 2022.g. u okviru realizacije projekta „Siguran korak“ gosti u našoj školi bili su nastavnici Zubotehničke škole Beograd, Slađana Neagić, Radmila Milanović, Marijana Peulić i Vladimir Vesić kao i učenici Maja Marković, Mina Cerović i Saša Smoljanić.

Ovim projektom želimo da unaprijedimo znanja djece i mladih o bolestima zavisnosti, potencijalnim rizicima koji, u adolescentnom periodu mogu inicirati nastanak različitih rizičnih ponašanja, kao i nastanak bolesti zavisnosti, sa posebnim akcentom na brojne mjere i aktivnosti kojima se ovi problemi mogu prevenirati.

Tokom realizacije prve faze projekta održana su predavanja za učenike II i III razreda ,” Adolescencija-izazovi odrastanja”, predavač Marijana Peulić, stručni saradnik psiholog Zubotehničke škole Beograd i “Socijalni razvoj i poremećaji ponašanja u adolescentnom periodu“, predavač Slađana Neagić, defektolog/specijalni pedagog.

Timur Jukić, učenik naše škole i vršnjački edukator, prezentirao je temu “Iskustva mladih u radu sa organizacijama koja se bave pitanjima dječijih prava“.

Direktorica škole Jašarbašić Elvira , prof. upoznala je goste sa aktivnostima koje se provode u našoj školi i imaju cilj promovisanje zdravih životnih stilova. Naglasila je kako je naša škola prepoznata kao dobar primjer kvalitetne saradnje sa roditeljima i učenicima.

Analizirane su i ankete koje su sprovedene u obje škole učesnice projekta a to su “Istraživanje o bolestima zavisnosti“ i ” Uticaj Covid-a na mentalno zdravlje mladih“. Učenici Zubotehničke škole Beograd i naše škole Timur Jukić, Diyala Kratovac i Zerina Kajmović sa nastavnicama Slađanom Neagić i Livnjak-Krdžalić dr. Melisom, uporedili su odgovore naših učenika i učenika Zubotehničke škole Beograd. Odgovori učenika su bili, u velikom procentu ponuđenih odgovora, gotovo identični u obje škole, što nam ukazuje da se mladi susreću sa istim problemima u adolescentnom periodu, a ankete su nam dale smjernice za naredne mjere i aktivnosti kojima se ovi problemi mogu prevenirati.