INKLUZIJA KAO IMPERATIV

INKLUZIJA KAO IMPERATIV

„Pravo na inkluzivno obrazovanje obuhvata transformaciju u kulturi, politici i praksi u svim formalnim i neformalnim obrazovnim okruženjima kako bismo se prilagodili različitim zahtjevima i identitetima pojedinih učenika, zajedno s opredjeljenjem za uklanjanjem prepreka koje ometaju tu mogućnost. To uključuje jačanje kapaciteta obrazovnog sistema kako bi se dosegnulo do svih učenika”

(Iz Opštih komentara na član 24. Konvencije o pravima osoba s invaliditetom: PRAVO NA INKLUZIVNO OBRAZOVANJE)

Uzimajući u obzir važnost inkluzije i uključivanju djece sa poteškoćama u razvoju u obrazovni sistem, na sjednici Nastavničkog vijeća, održanoj 4.12.2019.god. realizirali smo temu za nastavnike pod nazivom „Inkluzija kao imperativ“.  Ovu temu su realizirali naši gosti iz Udruženja porodica djece i osoba s poteškoćama u razvoju „Dajte nam šansu“. Nakon što su predstavili rad Udruženja i koje to usluge nude, istakli su važnost suradnje sa porodicom djeteta sa poteškoćama i razumijevanja onoga što ove porodice prolaze.

Naši nastavnici su aktivno učetvovali u raspravi i iznosili iskustva iz svoje nastavničke prakse.

Kada govorimo o obrazovnoj inkluziji, govorimo o jednom kontinuiranom procesu u koji su aktivno uključeni učenici, nastavnici, stručni suradnici, direktori, roditelji, lokalna zajednica te mnoge druge institucije koje su u suradnji sa školom kao inkluzivnom zajednicom.

Kroz lične primjere i primjere iz prakse, kao i analize stanja u ovoj oblasti u Kantonu Sarajevo, stručnjaci iz ovog Udruženja su posebno istakli neophodnost sistemskog rješenja usmjerenog ka direktnoj podršci djetetu i roditeljima djece s teškoćama u razvoju, ali i potrebi za kontinuiranim stručnim usavršavanjem nastavnika i svih drugih zaposlenika u obrazovanju.
Jedan od zaključaka sa sjednice Nastavničkog vijeća je da se istraje na poštivanju prava svih učenika na primjereno obrazovanje uz obezbijeđenu stručnu podršku, a uz puno poštivanje i implementaciju svih pozitivnih zakonskih propisa.

Udruženje će realizirati radionice za učenike i roditelje na temu empatije, više informacija o problematici porodica i djece sa poteškoćama u razvoju, vršnjačkog nasilja, kao i načinima korištenja slobodnog vremena.