INOVACIJA U PRAKTIČNOJ NASTAVI: Programat 310 G2

Polovinom mjeseca septembra, JU Srednja zubotehnička škola  Sarajevo je nabavila aparat Programat 310 G2  sa vakuum pumpom, čiji je proizvođač renomirana dentalna kompanija Ivoclar Vivadent iz Lihtenštajna.

Aparat je namjenjen za sinteraciju dentalne keramike i uveliko će podići obim i nivo kvalitete praktične nastave kako za učenike/ce smjera zubni tehničar, tako i za učenike/ce smjera stomatološka sestra -tehničar.

Aparat posjeduje integrirane programe za pečenje svih vrsta keramike Ivoclar Vivadent i mogućnost za postavljanje programa pečenja i drugih proizvođača dentalne keramike.

Nadamo se da će ovaj aparat pomoći našim učenicima i profesorima da lakše i kvalitetnije savladaju nastavni program iz oblasti metal-keramičkih nadomjestaka.

Uprava škole