Konferencija “Digitalno nasilje”

Konferencija “Digitalno nasilje je stvarno-put ka prevenciji digitalnog nasilja i zaštite žena u virtuelnim prostorima” Ovaj događaj dio je globalne kampanje Bodyright Populacionog fonda Ujedinjenih nacija (UNFPA), koja se fokusira na unapređenje politika, mehanizama i stavova o potrebi da se spriječi nasilje nad ženama u svim pojavnim oblicima.

Učenici naše škole su 15.12. u pratnji direktorice škole prisustvovali konferenciji, gdje su naučili puno toga o digitalnom nasilju.