“ Šta građani i građanke Bosne i Hercegovine znaju o seksualnom nasilju i uznemiravanju”,

16 dana aktivizma u borbi protiv rodno zasnovanog nasiljaDana 09.12. direktorica, pedagogica i Timur Jukić učenik naše škole su prisustvovali panel diskusiji na temu “ Šta

građani i građanke Bosne i Hercegovine znaju o seksualnom nasilju i uznemiravanju”, koja je organizovana u Sarajevu. Događaj je dio globalne kampanje “16 dana aktivizma u borbi protiv rodno zasnovanog nasilja” koju u našoj zemlji provodi UN Women BiH, a glavni fokus ovogodišnje kampanje je seksulano nasilje i uznemiravanje nad ženama i djevojkama. U diskusiji su učestvovali i direktorica naše škole Elvira Jašarbašić, prof. i predsjednik Vijeća učenika Timur Jukić gdje su govorili o praksi u školi.