MUN

Naša učenica drugog razreda Perviz Lamija, od 11. do 13. novembra, učestvovala je na konferenciji modela Ujedinjenih nacija (MUN). Domaćin ovog MUN ciklusa bila je privatna međunarodna škola Richmod park u čijim je prostorija održana trodnevna konferencija. Predhodno 26. oktobra učenica je prisustvovala jednodnevnoj pripremi organizovanoj u hotelu Evropa.

Debata je vođena na temu legalizacije kinetičkog oružja tokom koje je učenica predstavljala Bosnu Na trodnevnoj konferenciji, koja se odvijala u prostorijama Richmond Parka, učenica je bila član DISEC (disarmament and international security committee) komiteta na temu integracije biološkog oružja kao delegat Turske republike. Na završnoj ceremoniji učenica je osvojila treće mjesto unutar svog komiteta.