Obilježavanje svjetskog dana dijabetesa

Svjetski dan dijabetesa se obilježava 14. novembra u cijelom svijetu. Prema podacima Međunarodne federacije za dijabetes trenutno u svijetu od dijabetesa boluje preko 425 miliona ljudi. U periodu od 2018-2019. tema Svjetskog dana dijabetesa je „Porodica i dijabetes“. Dvogodišnja kampanja ima za cilj podizanje svjesnosti o utjecaju dijabetesa na porodicu kako bi se promovisala uloga porodice u zbrinjavanju, prevenciji i edukaciji o dijabetesu. Nažalost, sve veći broj porodica ima članove koji su oboljeli od dijabetesa. Najveći broj njih ima dijabetes tip 2 koji je prevetabilan ukoliko postoje usvojene zdrave životne navike, uravnotežena ishrana, redovna tjelesna aktivnost i optimalna tjelesna težina. Jedno od dvoje ljudi, koje u ovom trenutku živi s dijabetesom, nema dijagnosticiran dijabetes. Rano otkrivanje i liječenje ključni su za prevenciju komplikacija izazvanih dijabetesom kao i za postizanje zdravlja. Svaka porodica je potencijalno ugrožena dijabetesom, stoga su svjesnost o znakovima, simptomima i faktorima rizika dijabetesa nužni kao pomoć u ranom otkrivanju ove bolesti.

 

Učenici naše škole su zajedno sa profesoricom Ljuboja dr. Lorenka i profesoricom prakse dipl.med.ses. Adisom Džafo obilježili ovaj važan mjesec:

  1. Postavljanjem zdravstveno – edukativnog materijala u holu škole
  2. savjetovanje i promocija zdravog stila života.
  3. zdravstveno-edukativno predavanje za učenike