Realizacija projekta „Mladi za mlade“

U okviru realizacije programskih aktivnosti primarne prevencije u srednjim školama Kantona Sarajevo, Kantonalna javna ustanova „Porodično savjetovalište“ u periodu od 20.11.- 18.12.2018. godine realizirati projekt „Mladi za mlade“ u kojem će učestvovati 16 učenika trećih razreda JU Srednja zubotehnička škola.

Razvijanje i jačanje liderskih vještina adolescenata u svrhu pozitivnog vršnjačkog djelovanja u svom socijalnom okruženju jedan je od oblika preveniranja rizičnih pojava i nepoželjnih modela ponašanja, što je ujedno i cilj ovog projekta.

Realizacija će se odvijati kroz 5 radionica koje se temelje na grupnom radu, aktivnom i ravnopravnom učešću svih učesnika, iskustvenom učenju, te interaktivnim i kooperativnim strategijama podučavanja.

Od tematskih radioničkih sadržaja, ovom prilikom, ističemo važnije: upoznavanje učesnika sa liderskim kvalitetama, vještinama i mogućnostima djelovanja na vršnjake, komunikacijske vještine, nenasilno rješavanje konflikta, prevencija nasilja u adolescentskim vezama i dr.

Dana 20.11. realizirana je prva radionica na kojoj se govorilo o liderstvu, kvalitetama, vještinama i mogućnostima djelovanja na vršnjake, te se znanje usvajalo kroz diskusiju, iskustveno učenje putem vježbi i igara, što je doprinijelo pozitivnoj, radnoj i zabavnoj atmosferi.