“Okrugli sto”

Inicijativa okrugli sto” Tokom ljetnog raspusta počele su edukacije mladih u okviru inicijative”

Okrugli sto” u organizaciji Vlade BiH i Predsjedništva BiH,i uz učešće učenika srednjih škola KS. Obrađivala su se teme od opšteg interesa za mlade i ohrabrivalo učešće u akcijama, koje su bile u njihovom interesu.

Naša učenica Lamija Sejdić iz III4 uzela je učešće u aktivnostima kao što su rasprave i debate na razne teme koje direktno pogađaju mlade. Neke od najinteresantnijih tema su bile : „Da li nam je potreban Dejton?“, „Stanje obrazovanja i problema udžbenika u školstvu”, „Sistemi penzionog osiguranja”,…

Poslije ovih edukacija, Lamija sada prenosi na svoje vršnjake usvojeno znanje i interese za različite teme, te ih pokušava animirani i ohrabriti da budu aktivniji i zainteresivaniji za svijet oko sebe.