Posjeta Katedri za mikrobiologiju, parazitologiju i virusologiju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu

Učenici IV razreda su od 10.-14.04. posjetili Katedru za mikrobiologiju, parazitologiju i virusologiju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Ova posjeta je za učenike bila od izuzetnog edukativnog značaja jer su svoje teorijsko znanje iz predmeta Mikrobiologija pretvorili u praktičan rad. Naši maturanti su bili zadovoljni onim što im je prezentovano, ali su i sami pokazali odlično znanje iz predmeta Mikrobiologije. Nadamo se uspješnoj saradnji sa Medicinskim fakultetom i ubuduće.

IMG_0060 IMG_0061 IMG_0053 IMG_0054 IMG_0052 IMG_0051 IMG_0055