Predavanje BoHeMSA

Studenti ispred Udruženja studenata medicine u BiH – BoHeMSA su održali 16.02. predavanje našim učenicima na temu vršnjačkog nasilja. Udruženje studenata medicine u Bosni i Hercegovini- BoHeMSA je nevladina, neprofitna, studentska organizacija čije članstvo čine studenti medicinskih fakulteta u Bosni i Hercegovini. Cilj predavanja je edukacija učenika o vršnjačkom, ali i ostalim vrstama nasilja. Predavači su kroz svoje primjere pokazali da su svi prošli isto te su naučili učenike kako prevazići taj period.