Predavanje: „Intrinzična i ekstrinzična motivacija i načini učenja“

U petak, 08.02.2019.god. učenici III – 4 razreda prisustvovali su predavanju dr.sci. Irme Džambo, diplomirani psiholog, zaposlena pri  Centru za mentalno zdravlje JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo – Vogošća.

Tema predavanja: „Intrinzična i ekstrinzična motivacija i načini učenja“ .

Tema se realizovala u okviru rada sekcije Civitas koju vodi profesor Emir Poljak.