Predavanje o oralnom zdravlju za učenike OŠ „Alija Nametak“

U petak, 07.12.2018.god. za učenike trećih razreda osnovne škole „Alija Nametak“ održano je predavanje o oralnom zdravlju u okviru rada sekcije „Oralno zdravlje“.

Učenici IV – 4 razreda:

  • Muhić Ismar,
  • Nezirović Lejla,
  • Osmanović Faris,
  • Pandžić Ahmed,
  • Peštek Jasmin,
  • Radača Amina,

su u pratnji prof. Lecaj dr.Mediha, spec.bolesti zuba i endodoncije, posjetili OŠ „ Alija Nametak“ i održali jedan čas oralnog zdravlja.