Predavanje za učenike trećih razreda

09.02.2016.

Nevladina organizacija Altruista za pomoć osobama sa umanjenim sposobnostima Svjetlo u saradnji sa sekcijom „Civitas“ upriličila je predavanje za učenike trećih razreda. Cilj predavanja je bio razvijanje svijesti kod mladih ljudi o značaju izgradnje društva jednakih mogućnosti za sve njegove članove, sa posebnim akcentom na značaj volonterizma. I uz saznanje da nije moguće u potpunosti organizirati takvo društvo prihvatamo činjenicu da i pojedinci filantropskim djelima mogu unijeti sreću i radost u domove onih koji su često nepravedno izolovani i ostavljeni na marginama društva. Učenici su sa velikim odobravanjem prihvatili ovaj koncept i određeni broj njih se prijavio za volontiranje u organizaciji Svjetlo.

svjetlo3 svjetlo2 svjetlo1