Unapređenje profesionalne orijentacije u srednjim školama

03.02.2016.

Pedagog škole prisustvovala radionici Unapređenje profesionalne orijentacije u srednjim školama u organizacijia Službe za zapošljavanje KS. Cilj je bio pedagozima-psiholozima škola predstaviti novi priručnik za interaktivnu edukaciju mladih o pravu na rad i zapošljavanje. Primjena nove metodologije rada koju prezentira priručnik omogućit će pedagozima-psiholozima škola da časovima profeisonalne orijentacije pristupe na jedan novi način i da učenicima približe stanje na tržištu rada. Obrazovne ustanove će na ovaj način, nakon što ispune svoju primarnu zadaću, koja se ogleda u obrazovnoj ulozi u smislu sticanja znanja i vještina ispuniti i svoju drugu ulogu, a ta je da budu veza između učenika i tržišta rada, na način da im omoguće da steknu vještine neophodne za aktivno traženje posla.

zavod za zaposljavanje4 zavod za zaposljavanje1