PRVI SASTANAK VIJEĆA RODITELJA

Prvi sastanak Vijeća roditelja, održan je 05.12.2017.godine sa početkom u 17h. Sastankom je rukovodila direktorica škole Elvira Jašarbašić, prof., a prisustvovalo je 18 roditelja, od ukupno 34 predstavnika iz 17 odjeljenja. Nakon što su predstavnici roditelja upoznati sa dnevnim redom i nakon uvodnog obraćanja direktorice škole, pedagogica Amela Tanović-Sinanović, prof. je izvjestila članove Vijeća roditelja o aktivnostima rada Vijeća u prethodnoj školskoj godini.

Za predsjednika Vijeća roditelja je izabrana roditeljka iz I-4, Kadrić Anisa, a članovi Vijeća roditelja su usvojili Poslovnik o radu Vijeća.

Direktorica škole je prezentirala članovima Vijeća- uspjeh učenika na kraju školske 2016/2017. godine, te komparirala sa ostvarenim uspjehom učenika na kraju prve polovine I polugodišta 2017/2018.godine. Kroz zanimljivu prezentaciju prikazan je život i rad škole u prethodnoj školskoj godini.

Razgovarano je o realizaciji maturalne ekskurzije, maturske večeri, te ostalim bitnim pitanjima u radu škole. Također, direktorica je istakla važnost suradnje roditelja sa školom.

Sastanak je završen u 18,15.

IMG-c3cba229857f2a33df968d5b186c0eb7-V IMG-d10d276f8e1fe1004f843ad0a98cb052-V IMG-e466cae518670f4580b8ae7de47b51f2-V IMG-2c20d9f767aedaa1b360b208bad3c7a3-V IMG-6ad5df5bf76f3e8e9d20dfcea055f59a-V