PROMOCIJA ORALNOG ZDRAVLJA

Ponosno ističemo da naša škole ove godine učestvuje u međunarodnom projektu Promocije oralnog zdravlja kod školske djece. Projekat se realizira u saradnji sa Zubotehničkom školom iz Beograda i Medicinskom školom iz Zadra u okviru Dani E-medica koji se održava u Hrvatskoj 08.02.2018. (Tuheljske toplice).

Ciljna grupa su učenici drugog razreda osnovne škole. Naša škola ima zadatak da pregleda četiri odjeljenja.

Koordinator projekta je Boškailo dr Ezrema, a u realizaciji projekta osim nje učestvuju Vlahovljak dr Mirdita, specijalista protetike i učenici: Karagić Lejla, Islam Ilma, Kosovac Dino i Nikšić Adel, učenici IV razreda.

Cilj projekta je ukazati na značaj oralnog zdravlja i mogućnost da se primjenom adekvatnih mjera oralno zdravlje može održati tokom čitavog života.

U oktobru mjesecu su vršene pripremne aktivnosti i uspostavljena saradnja sa osnovnim školama „Musa Ćazim Ćatić“ i OŠ „Alija Nametak“. U novembru mjesecu su posjećene navedene škole gdje je obavljen stomatološki pregled učenika II razreda. Učenicima OŠ „Musa Ćazim Ćatić“ smo ukazali gostoprimstvo u našoj školi i pregledali ih u ordinacijama.

Trenutno se radi obrada informacija i analiza rezultata statusa oralnog zdravlja pregledanih učenika, kao i i pripreme za edukativne aktivnosti.

IMG-bc7be1a9d3ef460c4c31dd7dd54ed829-V IMG-d6a03229ebaea7cfcab58bb3eddfdfd0-V IMG-79df04e7298cca23e32dcf243b9f1307-V IMG-a7b1386c5ac90e36840b3ad4efbc7bef-V IMG-fd934a14a65c10ee59ac4cc4770874ab-V IMG-462440592e3b911da75b631ad98ac47a-V IMG-df540710fabc918ce43bc93e69a509c6-V IMG-212701330eac559e9f770dae4b055327-V IMG-15d58bb0b470296a3ff9b930bdf5cddd-V