Škola izvrsnosti za nove generacije

Srednja zubotehnička škola u Sarajevu je prva škola izvrsnosti u oblasti prevencije nasilja i promocije zdravlja mladih u Kantonu Sarajevo. Načelnik Općine Centar Srđan Mandić sa pomoćnicom za obrazovanje, društvene djelatnosti, kulturu i sport Lejlom Dizdarević prisustvovao je ceremoniji predstavljanja i otkrivanju table prve škole izvrsnosti.

Načelnik Mandić je čestitao upravi škole, uposlenicima i svim učenicima na sticanju priznanja Prve škole izvrsnosti u oblasti prevencije nasilja i promocije zdravlja mladih u Kantonu Sarajevo.

– Obradovan sam činjenicom da je škola koja se nalazi na području općine Centar dobila ovo priznanje. Misija nas u Općini Centar je da budemo općina za mlade, naročito u ovo vrijeme kada sve više mladih, nažalost, odlazi iz naše domovine. Naš zadatak je da im obezbijedimo što bolje uslove kako bi ostali ovdje, rekao je načelnik Mandić.

Program Promovisanje zdravijeg načina života i smanjenje interpersonalnog nasilja među mladima u Bosni i Hercegovini osporavanjem rodnih stereotipa započeo je 2006. i podržan je od CARE Njemačke, Švicarske agencije za razvoj i saradnju (SDC) i Oak fondacije iz Švicarske. Regionalni program osvojio je prestižnu nagradu za inovacije u obrazovanju koju dodjeljuje Evropska mreža za globalno obrazovanje, GENE.

Institut za populaciju i razvoj – IPD već 20 godina kontinuirano kreira i provodi projekte u oblasti promocije i unapređenja zdravlja, zdravih stilova života, prevencije svih oblika nasilja i promocije rodne ravnopravnosti u skladu sa potrebama djece i mladih. Jedan od primjera je predmet Zdravi životni stilovi čiji je kurikulum i obrazovni paket kreirao IPD u saradnji i uz podršku Ministarstva za odgoj i obrazovanje i Ministarstva kulture i sporta KS-a.

Radionice koje su se provodile sa učenicima doprinose razvoju funkcionalnih znanja, stavova i psihosocijalnih vještina mladih, a koji su važan predispozitor za njihovo zdravo i sigurnije odrastanje. Metodologija radionica uključivala je kolaborativno i participativno učenje, a teme koje su izučavane ohrabruju mlade da prepoznaju i razumiju rizike, kritički razmišljaju o posljedicama i pripremaju ih da donose odluke koje su u najboljem interesu za njihovo i zdravlje njihovih vršnjaka.

Prenešeno iz Oslobodjenja od 08.decembra 2022.