SAME Seminar o Mentalnom Zdravlju

Naša učenica Zara Špago je u periodu od 1. do 5. decembra učestvovala na seminaru o Mentalnom Zdravlju u Lübecku, u Njemačkoj, koju je organizovao SAME. SAME Solidarity Action Day Movement in Europe je evropska mreža organizacija. SAME osnažuje mlade ljude i podstiče ih da postanu pokretači društvenih promjena. SAME gradi snažnu mrežu partnera koji jačaju jedni druge u svojoj misiji kroz međukulturalnu razmjenu i dijeljenje svoje stručnosti. Osamnaest mladih ljudi širom Evrope su bili izabrani da učestvuju u ovom seminaru a među njima i naša učenica Zara. Ovaj seminar je dio serije europskih seminara solidarnosti. Teme ovog seminara bile su: Šta je mentalno zdravlje? Zašto je tema važna? Koja je stigma iza problema sa mentalnim zdravljem?Kako se ovi aspekti razlikuju između različitih evropskih zemalja?

Kakav je trenutni narativ u Evropi o mentalnom zdravlju? Šta možemo učiniti da ovaj svijet učinimo boljim mjestom?