Skraćena nastava do kraja prvog polugodišta

Clipboard01

Satnica:

PRVA SMJENA:

ČasVrijeme
1. čas8:00 – 8:30
2. čas8:35 – 9:05
3. čas9:10– 9:40
4. čas10:00 – 10:30
5. čas10:35–11:05
6. čas11:10– 11:40
7. čas11:45– 12:15

DRUGA SMJENA:

ČasVrijeme
1.čas12:20 – 12:50
2. čas12:55 – 13:25
3. čas13:30 – 14:00
4. čas14:05 – 14:35
5. čas14:55 – 15:25
6. čas15:30 – 16:00