Skraćena nastava do kraja prvog polugodišta

Clipboard01

Satnica:

PRVA SMJENA:

ČasVrijeme
1. čas8:00 – 8:25
2. čas8:30 – 8:55
3. čas9:00– 9:25
4. čas9:40 – 10:05
5. čas10:10 –10:35
6. čas10:40– 11:05
7. čas11:10 – 11:35

DRUGA SMJENA:

ČasVrijeme
pretčas11:10 – 11:35
1. čas11:40 – 12:05
2. čas12:10 – 12:35
3. čas12:40 – 13:05
4. čas13:20 – 13:45
5. čas13:50 – 13:55
6. čas14:00 - 14:25