TRKA ZA ZDRAVLJE


10.02.2024. naše dvije učenice Lamija Zimonjić i Medina Kulauzović su povodom projekta “Građanin” učestvovale u utrci 5K Winter run. Lamija Zimonjić je predstavila temu Diabetes Mellitus pod parolom “Korak više, zdravlju bliže”, a Medina Kulauzović je pod parolom “Izaberi život, ne drogu!” predstavila problem narkomanije. U kategoriji za žene 15-30 godina, Lamija Zimonjić je osvojila 6. mjesto, a Medina Kulauzović 19 mjesto.