Kontinuirana edukacija učenika sekcije prve pomoći

U cilju što bolje pripreme učenika za takmičenje iz pružanja prve pomoći članovi sekcije kontinuirano u mjesecu februaru prisustvuju edukacijama u prostorijama CK.Edukator učenicima je naša bivša učenica Sivac Ada.Voditelji sekcije su takođe prisutni na edukacijama.