Winter Academy 2024 on SSST

Na Zimskoj akademiji su učestvovali učenice i učenici III i IV razreda: Lamija Zajmović, Amar Tokmo, Nizama Keško, Lamija Perviz, Hana Tanović, Hana Suljević, Anesa Halimić, koji su također članovi Akademije mladih poduzetnika zajedno sa SSST-om , zatim učenice Hatidža Hasanović , Tajra Trišić i Nejla Heco. Učenici su imali priliku vidjeti način na koji SSST funkcioniše , te su se upoznali sa različitim katedrama kao što su Stomatologija , Političke nauke, Ekonomija i menadžment , Kompjuterski dizajn itd .