Učenici IV2 razreda u posjeti Mostaru…

Učenici IV2 razreda u posjeti Mostaru…

image-81bImajući u vidu činjenicu da se svake godine uz smanjen broj učenika srednjih škola povećava broj izostanaka sa nastave, te da učenici sve više zanemaruju svoje školske obaveze u Srednjoj zubotehničkoj školi poduzimamo čitav niz mjera sa ciljem da se navedena slika promijeni.  Jedna od mjera za koju planiramo da postane tradicija škole je i nagradni izlet za ono odjeljenje koje je u prethodnoj školskoj godini imalo najmanji broj izostanaka sa nastave, te za odjeljenje sa najboljom prosječnom ocjenom u prethodnoj godini.

U školskoj 2014/15. godini najveću srednju ocjenu imao je IV2 razred, a najmanji broj izostanaka sa nastave imao je IV1 razred.

Učenici IV2 su iskoristili svoju nagradu i dana 28.09.2015. u pratnji razrednice Dijane Husković posjetili su Mostar.

Učenici IV1 razreda će također u toku ove nastavne godine iskoristi svoj slobodan dan uz dogovor sa razrednicom.