WEBINAR: Laseri-tehnologija sadašnjosti i budućnosti

U želji da svim sudionicima nastavnog procesa u obrazovnim ustanovama u Kantonu Sarajevo obezbijedi kontinuiranu podršku u realizaciji online i kombinovane nastave, Ministarstvo odgoja i obrazovanja Kantona Sarajevo, u saradnji sa UNICEF-om, ove nedjelje realizovao je novi ciklus webinara. Teme ove sedmice su bile raznolike, ali jednako korisne kako za nastavnike tako i za učenike i njihove roditelje. Jedan od ovosedmičnih webinara, pod nazivom “Laseri-tehnologija sadašnjosti i budućnosti”, održale su naše profesorice, Adela Subašić-Kopić i dr. Adisa Pšalić. Profesorice su na primjeru lasera pokazale da su nauke i tehnologije usko povezani, kako u životu, tako i u nastavi, kroz korelaciju nastavnog predmeta Fizika i stručnih predmata. Na predavanju je objašnjeno kako je došlo do otkrića laserskih uređaja, kako oni funkcionišu, te koja je razlika između laserske svjetlosti i “obične” vještačke svjetlosti koja nam dolazi iz sijalica i drugih uređaja. Zatim su dati primjeri upotrebe lasera u nauci, tehnologiji, nastavi i svakodnevnom životu. Drugi dio predavanja je bio fokusiran na upotrebu lasera u stomatologiji i zubnoj tehnici. Samom predavanju je prethodio istraživački rad naših profesorica uz pažljivo osmišljavanje načina da se navedena tema predstavi široj zajednici. Sudeći po reakcijama učesnika predavanja možemo zaključiti da je ono bilo veoma korisno jer će zasigurno biti inspiracija drugim nastavnicima za osmišljavanje načina da ovu tehnologiju sami ili u saradnji sa svojim kolegama predstave u okviru svoje nastave. Zahvaljujemo našim profesoricama na održanom predavanju. Uprava Škole