Zahvalnica CK

Dana 18.01.2023.godine u organizaciji Crvenog krsta/križa Općine Centar održan je sastanak sa ciljem prezentacije izvještaja o urađenim aktivnostima u toku 2023.godine.

Na sastanku su prisustvovale škole sa područja Općine Centa. Prisutnim predstavnicima škole uručene su zahvalnice za cjelokupni angažman. Naše profesoroce Ćikić dr.Lejla i Adisa Džafo Mušić,dipl.med.ses. koje su zadužene za aktivnosti škole prema CK su preuzele zahvalnice.