14. Kongres novih tehnologija u stomatologiji

Poster prezentacija koju su radili Pašalić dr Adisa , Livnjak dr Melisa i Kovačević dr Alma , u saradnji sa kolegama iz privatne prakse , je prezentirana na 14. Kongresu novih tehnologija u stomatologiji , pod nazivom “Sarajevo dental show ” .Ocijenjena je i nagrađena trećim mjestom od strane stručne komisije , predstavnika Komora Slovenije, Hrvatske, Makedonije i BiH .Ponosni na naše drage kolege !