Borba protiv ovisnosti

Narkomanija je teška bolest , od koje najčešće boluju mladi ljudi između 14. i 25. godina. Ovo je jedan od gorućih problema u našem društvu i o njemu je potrebno što više razgovarati i time podići svjest mladih ljudi, ali i njihovih roditelja . Bitno je naznačiti da , osobe koje su nažalost krenule ovim putem , ne bi trebale doživljavati osuđivanje od strane društva. Rad koji je predstavila naša grupa treba da u ljudima pobudi empatiju i prikaže stanje u kojem se nalazi ovisnik , a to je stanje vječne borbe i boli , od koje ovisnik ne može pobjeći . Cilj naše grupe jeste prvenstveno doprinos zajednici i uklanjanje stigme kroz edukacije za mlade i njihove roditelje, te javna prevencija putem medija. Do sada smo gostovali na Kalman radiju i imamo u planu da uključimo političare kako bi podržali naš projekat. Želimo ovim projektom pobuditi interesovanje roditelja jer su oni prvi i osnovni zaštitni faktor u prevenciji . Bitno je da oni prepoznaju rizične faktore i na vrijeme se posavjetuju sa stručnim licima npr . psihologom i pedagogom .