Dan škole – Svjetski dan zdravlja

71. godina uspješnog rada Srednje zubotehničke škole obilježena je nizom planiranih aktivnosti:

  • 6. aprila, dočekali goste iz beogradske Zubotehničke škole sa kojima realiziramo vrlo uspješnu Međunarodnu saradnju u razmjeni primjera dobre prakse  u radu škola kroz postignuća iz kvaliteta nastave, učenja i odgojnog rada u cilju promovisanja i afirmacije struke zubnih tehničara i stomatolokih sestara.

image-0-02-05-4240b65549351f011d0294c5e911425a8541f1b0252f762f71ed6b90253e02c9-V (1) image-0-02-05-479dd9a244b0f6015f9cbd5ec70a3bfc7365bfcd4e3eb34f293ecf7107ca1d78-V (1) image-0-02-05-7b410602df84b651068543f93637e515f7ef6c4abda3914517effc5cb4940fe6-V image-0-02-05-494797ae609672024d7a025f98963a9145597b0e007ed024432479ea67d1848b-V (1) image-0-02-05-94540e6f521e9768af12f24e9fdedf21804a9615376f52448016aad88f70dd8c-V (1) image-0-02-05-27380b676cc2cd3fa8754a097bf0ddc557a309344959ebbc2f69a6c00a05a652-V image-0-02-05-4637f73e7760ecde06d6812948f6d7115b6a78e7855f9fd92b1305ea8abc2d71-V

  • predavanja za zubne tehničare: “Ortodonski aparati: twin blok, aparat izbora”, predavači profesori iz Beograda, Gajić dr. Ana i Vicković Miljka, profesor

image-0-02-04-78d61c1bcb08fa69ea8668a9cf72db4ad68888de3e82a47e1ebfbaf0925c58b4-V image-0-02-04-103ad4810954915f98020b784ea12d40934d12c52fa8826a7f99802bbdbea767-V image-0-02-04-406df891f8aa9eb206302c87827883513d7e5116230061c80ab41d9440d176f4-V image-0-02-04-590c5fe8050ac67d49563a794cd7fa19e49a886b3127125a042871ab8f3022ed-V image-0-02-04-800b0465dba1fb48df0d05e915219bc7aeea5d266388054c6e9c7b48fd1fd692-V image-0-02-04-32505ff2feb540a791bc8fc79847cd4488d5e0799210381235e4cc2273ad30a5-V image-0-02-04-f136661a6b3d6b688943fee067e60129e72d86ac7452e782443081ad378257db-V

  • predavanje za stomatološke sestre: “Stomatološka sestra-tehničar kao član dijagnostičko-terapeutskog tima u ordinaciji”, predavač gošća iz Beograda Neagić Slađana, profesor

image-0-02-05-047b8dd5c545625c2d3fdac673aafd385582e9d400cefd5fa7f2754eac706c2c-V image-0-02-05-78efe8648d7963c401a4a03f8cb617662f01774bcde622ea0beb19c1ec119666-V image-0-02-05-02376cb179453384227e43570bd21aac982a5fabb83067d394249fe5cc1206ac-V image-0-02-05-fb8aa402c4996e72296eeb95e2b5936159c6210609eb4a1ef28d7d6025278ef8-V

  • kviz “DIGITCOIN” (II raz.) predmeti fizika, hemija, matematika i biologija. Integrisana nastava kao inovativni model kojim se vrši međusobno povjezivanje znanja iz više nastavnih predmeta. Kreatori i autori kviza su profesori naše škole: Adela Kopić-Subašić (fizika), Kadrija Ramić (hemija), Knežević Darija (biologija) i Hamzić Haris (matematika).

image-0-02-05-4cc14f63a929a259e13ee39f0733f337b8ff675d524ded951669dfb60dea69f1-V image-0-02-05-28277918a32624686b422bdc8813abae106eb4aabbafcde6acc28e4698775530-V

  • okrugli sto na temu: “Osnaživanje učenika za rad u parlamentu i primjer prakse saradnje Učeničkog parlamenta sa Udruženjem “Plava školjka”. Sudionici okruglog stola: Parlament učenika Zubotehničke škole, Beograd, Trbojević Milica, profesor koordinator za Parlament učenika i Vijeće učenika naše škole, Tanović-Sinanović Amerla, koordinator za Vijeće učenika, Biljana Majher, psiholog-pripravnik

image-0-02-04-f7bfb91c547dd9eb281176354ea8df6d12d3d1573677f0b2570a4db2c3583af9-V image-0-02-05-2035ab637aeadf861394b323ec1f1d82c3724765d414a9e30c987addae32c9a0-V image-0-02-05-3e135bb99fc86201106d3df1d0eee0ff9456d72c92bacd20c549b9be0ead8277-V

  •         7. april, Svečana sjednica Nastavničkog vijeća

tema stručnog usavršavanja nastavnika: “Psihički poremećaji kod adolescenata”, predavač gošća, Mirjana Peulić, psiholog

image-0-02-05-3d0c8b6542a0d5fc430c27831fafe03055cd38ee47c369201a5c4d155d8e3b50-V image-0-02-05-70960c132999e3aa89f3d25979d85d96248daf0de4b06588d033d47fc5a9590a-V image-0-02-05-b1223d5a50efb3619078b60a64b78059c4178922733d6a467a4e39a4960df2a1-V image-0-02-05-e11feb6a8bea95cf63191c0267cbc126ade83126511b2db32990aa1e0e564c46-V image-0-02-05-f384143aa447a40a4917907ef8720001241f0ce7c37482ca42dbc8fedf4cc387-V  image-0-02-05-6a130819c30a753b6433fb9abd1a11a4ff136df56c360d266726af83d603508f-V

 

SVEČANA AKADEMIJA

                             “Ljudi jedina šansa”projekcija filma, kojeg su tehnički uredili i u njemu učestvovali učenici naše škole. Na prelijepim lokacijama Mostara, Stoca i Blagaja učenici su govorili o univerzalnim pojmovima odrastanja, prijateljstva, ljubavi i života. Nakon projekcije bile su očigledne emocije kod velikog broja prisutnih.

                               Ovako svečani dani prilika su za dodjelu priznanja, pohvala i nagrada najuspješnijim pojedincima i sekcijama za zalaganje, kreativnost i ostvarivanje uspjeha.

image-0-02-04-9c4d1bf1953555d7f1cc6818dd391c6d5632e3ce9694e054d4ab19148ded8b27-V image-0-02-04-39b4a185bb82101fab489aaca0d6b4d1325772f6c0f10e649a8afedd6706ec64-V image-0-02-04-49a4fdf2a55a1e1a714d1d781281d55dadb9c1c8454d065800e42c2e0d62de3a-V image-0-02-04-69c947ecda251948e953e538455f00dc871c657657d820fdd6d74ec3d4b8cf7c-V image-0-02-04-90ebce57f27951c2463d1fa817cc4ecca3baee6e53cf5c061a7f11b19bdd98b8-V image-0-02-04-406e70de49955109d339f14664f71612d52d9cc757d4533a832e095dbee4eb5e-V image-0-02-04-41945aac48e5ba2438a959e138643a9a9d4482534b13cc075befac34c43c46fd-V image-0-02-04-ac8e1d94510c7def28adf58f522a4a6dff897dbaf9f784d85e47bb2701b15477-V image-0-02-04-b4e92b55ecf01e78272b05cf0a51d828961afa4ec993ef20f2aa909855229e20-V image-0-02-04-d5f3ce61d7148da41c4fa0b17dc59a7e8c1e4d2a6193c5fab855dc7c97cd8c47-V image-0-02-04-e04c797f23f72d53648f20b368a7f25f457b29b2a63432eb5067ff0de3b259ed-V image-0-02-04-e9824c2bd93ecdba9e9470647ca02b7a842e1a74829ca52f7cbd211f483f82ca-V image-0-02-05-0ed98194e1992c42f6380f0d7d78c50119416b67e821a8b2782d425d1cb77863-V image-0-02-05-5b95ba1c5b2073a3b0b805e441dec0fccea623ffde71eef953210164187f9b7d-V image-0-02-05-651bf2d2cbf7c9191686a0fcbb782e83fa501b503a20255c7ed10392c63f93b7-V image-0-02-05-c3ed85a56f5cf943d4eb840838fb24b1a7548991a32a766a49c48f7d7fca7f1e-V