Dani otvorenih vrata

Svjetski dan zdravlja 2024.: Moje zdravlje, moje pravo

Diljem svijeta pravo na zdravlje milijuna ljudi sve je više ugroženo.

Bolesti i katastrofe značajni su uzroci smrti i invaliditeta.

Sukobi uništavaju živote, uzrokujući smrt, patnju, glad i psihološki stres.

Izgaranje fosilnih goriva, koje je u korijenu klimatske krize, uskraćuje nam pravo na disanje čistog zraka, a onečišćenje zraka u zatvorenim i vanjskim prostorima odnosi živote svakih 5 sekundi.

Prema Vijeću WHO-a za ekonomiju zdravlja za sve, najmanje 140 zemalja priznaje zdravlje kao ljudsko pravo u svojim ustavima. Ipak, nijedna država nije usvojila niti provela zakone koji njezinom stanovništvu jamče pravo na pristup zdravstvenim uslugama. To objašnjava zašto najmanje 4,5 milijardi ljudi – više od polovice svjetske populacije – nije bilo u potpunosti pokriveno osnovnim zdravstvenim uslugama 2021.

Suočeni s takvim izazovima, odabrana tema za Svjetski dan zdravlja 2024. je “Naše zdravlje, naša prava” .

Ova je tema odabrana kako bi se obranilo pravo svih, svugdje, na pristup kvalitetnim zdravstvenim uslugama, obrazovanju i informacijama, kao i pitkoj vodi, čistom zraku, dobroj prehrani, kvalitetnom stanovanju i pristojnim uvjetima rada i okoliša, bez diskriminacije. .