Djeca stubovi svijeta

18.11.2015.

Pedagog škole i učenice Iman Emšo, Irma Baličevac i Iman Šunje prisustvovale koordinacionionom sastanku sa predstavnicima udruženja „Djeca stubovi svijeta“ koji je održan u JU Srednja škola poljoprivrede, prehrane, veterine i uslužnih djelatnosti. Ovom prilikom prezentiran je projekat udruženja „Djeca stubovi svijeta“ – Etika u filozofiji življenja sa posebnim akcentom na etiku u poslovanju i korupciju. Glavni cilj projekta u koji je uključeno dvanaest srednjih škola sa područja Kantona Sarajevo je potaći mlade da razmišljaju na koji način sačuvati čovjeka u ljudskom biću, te kakav oni doprinos mogu da kako bi opravdali svoju ulogu budućih stubova društva.