Donacija Asocijacije XY školi

Asocijacija XY je jedina bh. organizacija koja je punopravna članica IPPF (International Planned Parenthood Federation), odnosno njene evropske mreže (IPPF EN) i djeluje u skladu sa evropskim standardima i principima.

Od svog osnivanja, Asocijacija XY doprinosi unaprijeđenju zdravlja, zdravih stilova života, svih građana BiH sa posebnim fokusom na mlade i marginalizirane grupe stanovništva koristeći savremene metode zagovaranja, mobilizacije i edukacije. Tradicionalno i školske 2018/2019.god. učenici naše škole su uključeni u radionice Asocijacije XY.

Školske 2018/2019.god. u periodu od 18.10.-26.10. učenici drugih (II) razreda (4 odjeljenja) su u dva termina na časovima Odjeljenske zajednice sudjelovali u radionicama vršnjačke edukacije, a koju su sprovodili članovi Budi Muško Kluba.  Na radionicama su realizovane sljedeće teme:

  1. Šta je to što zovemo nasilje?
  2. Ponašaj se kao žena, ponašaj se kao muškarac.

Radionice su nastavak programa koji je Asocijacija XY započela u prošloj školskoj godini sa istim učenicima i radionice su interaktivnog karaktera  gdje edukatori potiču dijalog sa učenicima u skladu sa temom.

U ponedjeljak, 22.10.2018.god., Amer Džekman, trener vršnjačke edukacije, koordinator za mlade Budi Muško Klub Sarajevo, Asocijacija XY je direktorici škole Elviri Jašarbašić,prof. uručio/donirao jedan kompjuter sa svom pratećom opremom u znak zahvalnosti za dosadašnju saradnju i na podršci u okviru projekta.

Ovom prilikom i na ovakav način zahvaljujemo se na donaciji i radujemo se našoj daljoj saradnji sa Asocijacijom XY.