PRVI INTERNACIONALNI KONGRES DJEČIJE I ADOLESCENTNE PSIHOTERAPIJE

U Sarajevu od 18-21.10.2018.god. održao se Prvi internacionalni kongres dječije i adolescentne psihoterapije na Temu: “Mjesto psihoterapije u očuvanju zdravlja i dobrobiti djece i adoloscenata“.

Kongres je bio mjesto susreta eminentnih stručnjaka, profesionalaca  iz različitih oblasti (izlaganja sudionika iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije, Malte, Makedonije, Crne Gore, Slovenije, Engleske, Italije, Francuske, Njemačke, Austrije, Kanade, Amerike,…) koji su kroz razmjenu iskustava i prezentaciju dobrih praksi, najavu novih trendova i naučnih dostignuća  istakli bitnost očuvanja zdravlja i dobrobiti djece i mladih, integrirajući multidisciplinarnost i intersektorsku saradnju sa difuzijom odgovornosti.

Direktorica škole, Elvira Jašarbašić, prof. i pedagog, Meliha Branković priosustvovale su Kongresu kroz plenarna predavanja, okrugle stolove, radionice, simpozije i panele.

Direktorica škole je na sjednici Nastavničkog vijeća upoznala nastavnike/profesore, dokt. da zdrav rast i razvoj djeteta i adoloscenata, te društva u cjelini, uveliko ovise o današnjem djelovanju, kako prepoznavanju dječijih potreba, tako i organiziranju optimalnog okruženja i utjecaja, posebno sa stajališta preventivnih i kurativnih aktivnosti.

„ Dijete nije prošlost individue ono je njena sadašnjost i budućnost“.

Dijete u današnjem svijetu  je dijete u svijetu selfie kulture, internetske zavisnosti, disfunkcionalnih porodičnih odnosa, svijetu trauma, separacijske anksioznosti, zanemarivanja, anoreksije nervozom, ADHD-a, ljutnje, nasilja, samodestruktivnog akta – suicidalnost, incesta, dijete u sukobu sa zakonom, raznim poremećajima …

Osnaživanje djece je jedan od glavnih ciljeva. Supervizija i terapijski pristup  uz poznavanje razvojnih karekteristika je adekvatan proces, a sve u cilju očuvanja mentalnog zdravlja djece kroz kognitivno – bihevioralnu terapiju, play terapiju, integrativnu terapiju, trauma fokus terapiju, gestalt terapiju, EMDR, transakcionu analizu, psihoanalizu, psihodrama, muzikoterapija, art terapija neurofeedback tretman, mindfulness – usredotočena svjesnost.

Direktorica škole je istakla bitnu ulogu nastavnika/profesora u prepoznavanju faktora koji utiču na mentalno zdravlje djece ističući bitnost poznavanja razvojnih karakteristika i multidisciplinarnog pristupa u radu sa djecom.