Edukacija “Prezi prezentacija”

U prostorijama Centra za promociju civilnog društva je dana 9.01.2019. godine  održana edukacija “Prezi prezentacija” učenicima Srednje zubotehničke škole iz Sarajeva, koji su ujedno članovi Media Lab-a.

Edukaciji su prisusvovali učenici Kurt Sajra, Crnišanin Mehmed i Reko Faruk, koji su osvojili edukaciju u projektu Sat kodiranja za BiH, zajedno sa profesoricom infotrmatike Šemsijom Kulenović.

Cilj edukacije bio je da članove upozna sa osnovama kreiranja zanimljivih, dinamičnih i interaktivnih prezentacija.

Naučili su tehnike i elemente izrade prezentacije, što će im pomoći u njihovim nastavnim i vannastavnim aktivnostima.

Pored ovih edukacija, Media Lab nudi i druge pogodnosti, a više informacija možete naći na sljedećem linku: http://bit.ly/IMEP_MediaLab