Evropski dan jezika

Zašto slavimo Evropski dan jezika?

“SLAVIMO RAZNOLIKOST, A NE RAZLIKE”
Obilježavanje Evropskog dana jezika važno je sa više aspekata jer JEZIK NIJE SAMO SREDSTVO SPORAZUMIJEVANJA VEĆ OBILJEŽJE KULTURE I IDENTITETA JEDNOG NARODA.
Povodom Evropskog dana jezika, oko 800 miliona Evropljana potiče se na učenje jezika jer će RAZVOJ VIŠEJEZIČNOSTI DOPRINIJETI BOLJEM RAZUMIJEVANJU MEĐU LJUDIMA KOJI PRIPADAJU RAZLIČITIM KULTURAMA.
20161010_101447 20161006_123229
UČIONICA RADIONICA – CILJ AKCIJSKOG DANA JE VREDNOVANJE SVIH JEZIKA, KULTURA, POVEĆANJE INDIVIDUALNE VIŠEJEZIČNOSTI.
– POTICANJE UČENJA U ŠKOLI I VAN NJE
– PROMOVISANJE I ČUVANJE BOGATE JEZIČKE I KULTURNE RAZNOLIKOSTI EVROPE KOJA POSJEDUJE 200 RAZLIČITIH JEZIKA, A EU IMA 23 SLUŽBENA JEZIKA, TE MNOGOBROJNE DRUGE REGIONALNE I MANJINSKE JEZIKE I DIJALEKTE.
Predmetni profesor Bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika i književnosti
Dijana Husković, prof.