Johnson&Johnson predavanje

15.10.2015.

Predavanje za djevojčice

Johnson&Johnson je održao predavanje za učenice II razreda Srednje zubotehničke škole na temu „Zdravstveni odgoj o reproduktivnom zdravlju, higijeni i zaštiti tokom menstruacije“. U okviru ovog projekta djevojke dobijaju mogućnost da se blagovremeno upoznaju sa osnovnim konceptom reproduktivnog zdravlja, te podižu svijest o potrebi održavanja lične higijene kao doprinos zdravlju i pravilnom razvoju.

jonson1 jonson2 jonson3