Još jedno priznanje za našu školu

19.i 20.10.2018.godine u organizaciji Crvenog krsta općine Centar održana je prezentacija aktivnosti koje je ova organizacija uradila zajedno sa osnovnim i srednjim školama za 2017/2018 godinu. Među devet srednjih škola sa opcine Centar naša škola proglašena je liderom čime smo još jednom pokazali da se trud i rad isplate. U ime škole nagradu su preuzeli: sekretar škole Šobot Ranka, i profesorice koje su zadužene za sve aktivnosti CK, Čikić dr. Lejla, Jusić Elma, prof. i Adisa Džafo-Mušić, dipl.med.ses.