KREATIVNOST U NASTAVI-Kolektivno stručno usavršavanje

Na sjednici Nastavničkog vijeća, 20.04.2021. godine održano je kolektivno stručno usavršavanje na temu:
Kreativnost: jedan mogući pogled. Predavači su bili Haris Hamzić, prof. matematike i Nataša Đorem,
pedagogica škole.

Uvodnu riječ na ovu temu dala je Nataša Đorem, pedagogica škole obzirom da je kreativnost, jedna od
najsloženijih kognitivnih funkcija, koja se ne može jednoznačno definisati niti potpuno istražiti. Iako je
najuže povezana sa metakognicijom, te divergentnim i konvergentnim mišljenjem, sve je više stručnjaka
koji je proučavaju kao vještinu, odnosno ljudsku kvalitetu koja je povezana s individualnim sposobnostima
pojedinca, a kojoj je glavno obilježje proizvodnja nečeg novog, originalnog i potencijalnog korisnog većem
broju ljudi. Također, je istakla da je odmicanje poučavanja i učenja po „šablonima“imperativ savremenog
obrazovanja. To podrazumijeva, da se u svakodnevnoj nastavi iznalaze načini da se kod učenika podstiče
znatiželja. Kreativni pojedinci su izrazito znatiželjni. Njih sve zanima, od slikarstva i vajarstva do
programiranja i matematičkih operacija. Temeljno razumijevanje i istraživanje bilo koje teme zahtijeva
radoznalost i motivaciju. U nastavi, uloga profesora i mentora je od presudne važnosti.