Međunarodno natjecanje dentalnih tehničara u Medicinskoj školi Bjelovar

Dana 24.04 i 25.04 učenice naše škole Ajsela Jahić i Hanan Pokrklić sa mentorima Boškailo dr Ezremom i Bravić dr Alisom su boravile u Hrvatskoj, gdje su učestvov ale na Međunarodnom natjecanju dentalnih tehničara. Medicinska škola Bjelovar je organizirala takmičenje u okviru projekta RCK – Uspostava regionalnog centra kompetentnosti Medicinske škole Bjelovar pod pokroviteljstvom EU. U takmičenju su sudjelovali učenici iz Hrvatske, Slovenije, Srbije, Sjeverne Makedonije i Bosne i Hercegovine. Učenici su pokazali svoje umijeće u modelaciji zuba.Naše učenice su postigle odlične rezultate. Ajsela Jahić u kategoriji trećih razreda od petnaest učesnika je zauzela 4. mjesto, a Hanan Pokrklić u kategoriji 4. razreda je zauzela 8. mjesto.Osim takmičenja dali smo učešće u ralizaciji okruglog stola u okviru istog projekta na temu ” Izazovi u obrazovanju dentalnih tehničara u zemljama učesnicama takmičenja.”Osim službenog dijela takmičenja upoznali smo se sa znamenitostima Bjelovara, proveli vrijeme u prekrasnom druženju, sklopili nova poznanstva i prijateljstva i razmjenili korisna iskustva.Vrhunska organizacija i gostoprimstvo organizatora su u potpunosti opravdali uspostavu Regionalnog centra kompetentnosti Medicinske škole Bjelovar.

Predsjednik stručnog aktiva, Boškailo dr Ezrema.