Nova email adresa skole

JU Srednja zubotehnička škola ima novu email adresu: srednjazubotehnicka@gmail.com.

Stara adresa skole sztskola@bih.net.ba bit će u upotrebi još mjesec dana, do 14.01.2018. godine, a nakon toga prestaje njena upotreba.