Nova oprema za kabinet njege bolesnika

Školski kabinet njege bolesnika i prve pomoći dobio je novu opremu. Riječ je o aspiracionom aparatu, inhalatoru, kolicima i stalku za infuzije. Navedena oprema pomoći će profesorima, a i učenicima za bolju realizaciju praktične nastave.

Zahvaljujemo se firmi Inel d.o.o. iz Mostara, a posebno Eldinu i Daliboru na vrlo profesionalnom odnosu.

adisa