OBAVJEŠTENJE ZA UČENIKE ŠKOLE O NAČINU REALIZACIJE NASTAVE OD PONEDJELJKA, 8.2.2021. GODINE

OBAVJEŠTENJE ZA UČENIKE ŠKOLE O NAČINU REALIZACIJE NASTAVE
OD PONEDJELJKA, 8.2.2021. GODINE

Dragi učenici i učenice,

Shodno Uputstvu o organizaciji i realizaciji odgojno-obrazovnog rada u Osnovnim i srednjim školama na području Kantona Sarajevo u Školskoj 2020/2021. godini, broj: 11/04-34-2024-1/21 od 25. 1. 2021. godine i Obavijesti Ministarstva broj: 11/04-34-2024-4/21 od 2. 2. 2021. godine, dostavljamo vam sljedeće upute:

• Učenici IV razreda će teorijsku nastavu (prva smjena počinje od 9,00 sati) i praktičnu nastavu (koja počinje od 8,00 sati) pohađati redovno u učionici/tehnici, uz obavezu poštivanja svih epidemioloških mjera;

• Učenici prvog, drugog i trećeg razreda će od ponedjeljka, 08.02.2021. godine, teorijsku nastavu pohađati online (od 9,00 sati) a praktičnu nastavu u školi (od 8,00h), izuzev učenika prvih razreda koji će pored praktične nastave u školi pohađati i nastavu iz informatike.

• Teorijska nastava se realizira u skladu sa rasporedom časova koji je ostao nepromijenjen za sve razrede i u prvoj smjeni od 9,00 do 13,00 sati;

• Čas traje 30 minuta po redovnom rasporedu;

• Raspored grupa i satnica za realizaciju praktične nastave (u tehnikama) za sve razrede i nastavu iz informatike za prve razrede (u informatičkom kabinetu) nalazi se u prilogu obavještenja;

• Teorijska nastava se odvija u jednoj učionici za jedno odjeljenje, praksa u tehnikama (za jednu grupu), mali i veliki odmori se realizuju u učionici, učenici se ne zadržavaju u holovima škole. Učenici trebaju nositi užinu u školu od kuće i istu konzumirati za vrijeme velikog odmora ali bez dijeljenja hrane drugim učenicima;

• Ocjenjivanje učenika se vrši u skladu sa Pravilnikom o praćenju, vrednovanju i ocjenjivanju učenika osnovnih i srednjih škola u Kantonu Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ br. 24/18 i 13/20) odnosno Smjernicama za ocjenjivanje učenika u online okruženju i Instrukciji o primjeni Pravilnika o praćenju, vrednovanju i ocjenjivanju učenika osnovnih i srednjih škola Kantona za vrijeme realizacije on line nastave broj 11/1-34-1293/20 od 17. 11. 2020. godine;

• U skladu sa Naredbama Kriznog stožera/štaba Federalnog ministarstva zdravstva obavezno je nošenje maski preko usta i nosa u zatvorenom prostoru uz poštivanje distance od 2 m, kao i u otvorenom prostoru. Izuzetak od nošenja maski su: osobe koje imaju problema sa disanjem zbog hroničnih bolesti ili koja ne mogu skinuti masku bez pomoći druge osobe npr. osobe sa intelektualnim poteškoćama ili smetnjama u razvoju, osobe s oštećenjem sluha;

• Škola/profesor ima mogućnost u slučajevima kada procijeni da nikako ili teško može ostvariti princip objektivnosti kod pismenih provjera, uz obavještenje roditelja/staratelja i procjene stručne službe škole, organizirati i realizirati pismenu provjeru znanja za sve učenike u prostorijama škole (kabinet, hol, sala) uz poštivanje zdravstveno-epidemioloških mjera, sve sa ciljem da se ostvari svrha navedene aktivnosti.

Uprava Škole