OBILJEŽAVANJE DANA SEKSUALNE I REPRODUKTIVNE SVIJESTI

12. februar obilježava se kao Dan seksualne i reproduktivne svijesti.
Povodom ovog dana, učenice III razreda naše škole, Sinanović Nejla i Suljević Elma, su
ispred sekcije Civitas, organizovale predavanje na temu „Spolno prenosive infekcije“.
Predavač je bio Amer Džekman, koordinator za mlade Asocijacije XY.

Taj datum se obilježava kako bi se skrenula pažnja na probleme vezane za, trenutno 20
identifikovanih seksualno prenosivih infekcija.
Jedan od ciljeva obilježavanja ovog značajnog datuma u kalendaru zdravlja, je i u tome da se
informacije koje se ovom prilikom plasiraju iskoriste u svrhu edukacije stanovništva, posebno
mladih ljudi, kako bi se smanjila prevalencija seksualno prenosivih infekcija.
Procjenjuje se da je, danas, oko 80% seksualno aktivne populacije zaraženo nekim tipom
HPV-a.
Pored seksualno prenosivih infekcija, važan aspekt prilikom obilježavanja Dana seksualne i
reproduktivne svijesti je i skretanje pažnje na reproduktivno zdravlje.