Ogledni čas iz predmeta Njega bolesnika- praktična nastava

Ogledni čas iz predmeta Njega bolesnika- praktična nastava realizirala je Adisa Džafo-Mušić, dipl.medicinska sestra u odjeljenju I-4, a nastavna jedinica glasila je: „Unošenje vitalnih parametara u temperaturnu listu“. Učenici su nakon ovog časa proširili svoje znanje o načinu unošenja vitalnih parametara u temperaturnu listu kroz praktičan rad.

image-0-02-05-f8e55843a20cb2aa755cab28459143d727b11c9a05ede9ad414d61c35931b548-V image-0-02-05-4e0775c5e70817fa09543826982e0e519fac02f38726cd984e118772cb04d9e8-V image-0-02-05-2acd8911752a382c6674dc87454d2e607e41fcbe9dbd3dddb316742644d0191c-V image-0-02-05-ffb8ff2a1dfddca840840f8be74c12b1a64447fa187db5b0e9f98ff2bcfd6988-V