Posjeta delegacije iz Lihtenštajna

U srijedu, 3.11.2021. godine u posjetu našoj školi došla je delegacija renomirane dentalne kompanije Ivoclar Vivadent iz Lihtenštajna.Posjetili su nas gdin.Gernot Schuller, direktor Ivoclara za Austriju i istočnu Evropu, dr Petra Vučetić-direktor prodaje za Austriju i istočnu Evropu i dr Danijela Ćikara BMD.Naši gosti su obišli naše tehnike i ordinacije i upoznali se sa našim učenicima i profesorima. Ostvarili su uvid u naš nastavni plan i program i izrazili zadovoljstvo stanjem opremljenosti škole nastavnim sredstvima i aparatima za izvođenje nastave za zubne tehničare i stomatološke sestre.Nakon obilaska škole, direktorica škole Elvira Jašarbašić je upoznala naše goste sa planovima i smjerovima daljnjeg razvoja škole. Razmijenjena su iskustva i utvrđeni smijerovi daljnje saradnje na obostrano zadovoljstvo.Naredna kontinuirana edukacija profesora je dogovorena za 10 ak dana sa ciljem motiviranja učenika za usvanjanje novih znanja, vještina i kompetencija potrebnih za savremeno tržište rada.