Posjeta Muzeju Jevreja

Dana 8.5. 2023. godine , realizovali smo organizovanu i najavljenu posjetu Muzeju Jevreja , koji se nalazi u zgradi nekadašnje aškenaske sinagoge iz 16.stoljeća. Učenici II3 i I2 odjeljenja sa prof Šejlom Vojniković,prilikom posjete
su se upoznali sa stvaralaštvom Jevreja u BIH, a saznali su nešto više o kulturi i običajima jevrejskog naroda , ali i o stradanjima i patnji Jevreja tokom 2.svjetskog rata.
Pogledajli smo rukopise Isaka Samokovlije,kao i predmete koji su mu pripadali.Obišli smo i tužni dio Muzeja, gdje sa stropa visi knjiga stradanja,sa 12000 stradalih jevreja iz BiH,vidjeli smo i haljinu zatvorenice logora,kao i oznake koje su nosili u logorima.