Praksa za stomatološke sestre-tehničare obavljat će se u školi

U cilju prevencije širenja koronavirusa, a prema uputama Kriznog štaba Ministarstva zdravstva, praksa za učenike zdravstvenih škola neće se obavljali na KCUS-u već će se održavati u školi.

Dakle, nastava se NEĆE obustavljati, već će se realizirati prema dosadašnjem rasporedu.

Uprava škole.